Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem danych osobowych jest adminstrator strony virtualtrucker.pl.

2. Każda zmiana regulaminu będzie informowana.

3. Jeżeli regulamin czegoś nie zabrania to nie oznacza, że jest to dozwolone. W niepewnych sytuacjach warto skontaktować się z administracją w celu uniknięcia komplikacji.

§2 Dostawy

1. Zakazuje się dodawania dostaw nie będących faktycznie przejechanym zleceniem z gry, które jest potwierdzone przynajmniej jednym zdjęciem.

2. Zakazuje się dodawania kilkukrotnie takiej samej dostawy.

3. Jedna dostawa dotyczy tylko jednego ładunku. Zakazuje się wstawiania dostawy jako rozliczenia dla np. całej rozpiski tj. pięć ładunków w jednej dostawie.

4. Zakazuje się dodawania tras, które były wykonane przed dołączeniem do systemu lub do firmy.

5. Dostawy nieposiadające zdjęć będą usuwane.

6. Zdjęcia dostaw przechowywane są na serwerze przynajmniej trzy miesiące, po tym okresie mogą zostać usunięte.

7. Dostawy osoby/firmy która jest zbanana nie będą brane pod uwagę.

§3 Banicje

1. Osoby i firmy, które będzą łamać regulamin będą otrzymywać całkowitą lub tymczasową blokadę na dostęp do systemu.